Hotline: 777 151 151
Potřebujete
poradit?
Nechte nám tu své číslo,
zavoláme vám zpět

Existence sítí

Žádosti o vyjádření k existenci našich sítí prosím zasílejte na adresu vyjadreni@jaw.cz nebo poštou na adresu JAW.cz s.r.o., Benešovská 432/3, 405 02 Děčín II - Nové Město. 

Žádost musí obsahovat:
  1. Identifikační údaje žadatele (popř. stavebníka, nejedná-li se o stejnou fyzickou/právnickou osobu) včetně korespondenční adresy a telefonického spojení,  název akce, důvod vydání vyjádření
  2. Katastrální mapu se zákresem zájmového území
Vzor žádosti o vyjádření můžete stáhnout ZDE.

Vaše žádost bude vyřízena ve lhůtě 15 dní od zaplacení zálohové faktury. Vyjádření je zasíláno elektronicky na emailovou adresu uvedenou v žádosti. Po následném vytištění žadatelem má vyjádření stejnou právní hodnotu jako případný originál zaslaný společností JAW.cz v papírové podobě poštou.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že od 1.12.2020 dochází ke zpoplatnění vyjádření k existenci sítí a to částkou 300 Kč vč. DPH. Bez zaplacení zálohové faktury nebude vyjádření poskytnuto. 

Děkujeme za pochopení.